Đăng nhập hệ thống || Tra cứu kết quả hồ sơ || Tải hướng dẫn sử dung
 

 

Đăng nhập hệ thống


- Thông báo: Phần mềm đã được cập nhật biểu mẫu theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/03/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội
- Đề nghị: Đơn vị cập nhật Thông tin đường dây nóng: Số điện thoại, địa chỉ email của cán bộ một cửa và cán bộ phụ trách bộ phận một cửa vào phần mềmXem hướng dẫn
- Các yêu cầu cần được hỗ trợ đề nghị đơn vị liên hệ về: Trung tâm CNTT Hà Nội - ĐT: 04.35123053 - email: ttcntt_sotttt@hanoi.gov.vn.

 

 

 

 

 

 

 
Phần mềm quản lý hồ sơ một cửa cấp phường Phiên bản 5.2
Bản quyền thuộc về UBND quận Long Biên
Đơn vị phát triển Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Thuận An - Điện thoại hỗ trợ: 04 62732736 - 04 66553748